ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน รับการนิเทศงานจาก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/เกษตรอำเภอ และ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ คณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร และการติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ จาก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทีท6 จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวศิริลักษณ์ กมล ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดย ทุกกลุ่ม/ฝ่าย นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานตามงบประมาณ ประจำปี 2563 พร้อมเสนอปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติที่ผ่านมา พร้อมนี้ได้พิจารณาคัดเลือกอำเภอ เพื่อนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้แก่ อำเภอทุ่งหัวช้าง นำเสนอผลการดำเนินส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

Leave a Reply