ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลำพูน ร่วมงานเกษตรสร้างชาติ ณ อิมแพค เมืองทอง ธานี

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร จำนวน 24 ราย เข้าร่วมงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่2 และงานรวมพลคนเกษตรสร้างชาติ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีกิจกรรมออกบู๊ทแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดลำพูน จำนวน 9 บู๊ท การรับมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ นายนิโรจน์ แสนไชย เกษตรกรทำสวนดีเด่นแห่งชาติ ปี2563 การรับใบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ และเยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมการเกษตรและผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร

Leave a Reply