ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอินทรีย์ ณ ช้อปปิ้งมอลล์

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ร่วมพิธีเปิดงานประชารัฐพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 2 ตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน ภายในงานประกอบไปด้วยผลผลิตเกษตรอินทรีย์ สินค้าแปรรูปอินทรีย์ และผลผลิตเกษตรปลอดภัยที่เกษตรกรผู้ผลิตนำมาจำหน่ายกว่า 20 ร้านค้า โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน

Leave a Reply