ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลำพูน เวทีขับเคลื่อนงานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอำเภอ

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและการบริหารจัดการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจังหวัดลำพูน ให้แก่คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอ จำนวน 40 ราย ในเวทีขับเคลื่อนงานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอำเภอ โครงการอาสาสมัครเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน และมีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการวัดพื้นที่ดินด้วยแอพพริเคชั่นลิง เพื่อใช้ในการตรวจสอบพื้นที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรต่อไป และการให้ความรู้ ทักษะ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรระดับพื้นที่+11

Leave a Reply