ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน..จัดงานรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ (Field Day) ในเขตพื้นที่อำเภอลี้

งานรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ (Field Day)โครงการพัฒนาการผลิตลำไยให้มีคุณภาพ และยกระดับผลิตภัณฑ์ลำไยเพื่อรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. จังหวัดลำพูน กำหนดให้มีการจัดงานรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ (Field Day)โครงการพัฒนาการผลิตลำไยให้มีคุณภาพ และยกระดับผลิตภัณฑ์ลำไยเพื่อรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ ณ แปลงเรียนรู้การผลิตลำไย นายสมคิด กัลจาก หมู่ที่ 4 บ้านวังดิน ตำบลลี้ อำเภอลี้ มี นายวิวัตน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้เป็นประธาน นายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ กล่าวรายงาน มีฐานเรียนรู้จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานการตัดแต่งกิ่งลำไย ฐานการให้น้ำลำไย ฐานการใส่ปุ๋ยลำไย และฐานการตัดแต่งช่อผล โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรเสวนา นายธีวัตน์ บาลสุข จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มล.ปรีชา เกษมสันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและเกษตรกรรมลำพูน และคุณมุกดาราวดี กิจเฟื่องฟู จากสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลไม้ไทยภาคเหนือ โดยมี ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และ นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ร่วมดำเนินการเสวนา และกำกับการดูงานฐานเรียนรู้มีเกษตรกรเข้าร่วมงานฯ จำนวน 185 ราย

Leave a Reply