ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ (Field Day)โครงการพัฒนาการผลิตลำไยให้มีคุณภาพ และยกระดับผลิตภัณฑ์ลำไยเพื่อรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ ณ อำเภอป่าซาง

เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ (Field Day)โครงการพัฒนาการผลิตลำไยให้มีคุณภาพ และยกระดับผลิตภัณฑ์ลำไยเพื่อรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ ณ อำเภอป่าซาง
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ (Field Day)โครงการพัฒนาการผลิตลำไยให้มีคุณภาพ และยกระดับผลิตภัณฑ์ลำไยเพื่อรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ ณ แปลงเรียนรู้การผลิตลำไย นายอภิศักดิ์ สุขโต หมู่ที่ 115 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง มีนางศรีพรรณ คำสงค์ เกษตรอำเภอป่าซาง กล่าวรายงาน โดยแบ่งฐานเรียนรู้จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานการตัดแต่งกิ่งลำไย ฐานการให้น้ำลำไย ฐานการใส่ปุ๋ยลำไย และฐานการตัดแต่งช่อผล โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรเสวนา นายธีรวัฒน์ บาลสุข จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มล.ปรีชา เกษมสันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและเกษตรกรรมลำพูน และ นางสาวสังวาลย์ เรือนรักเรา จากสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลไม้ไทยภาคเหนือ โดยมี ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ดำเนินการเสวนา และกำกับการดูงานฐานเรียนรู้ มีเกษตรกรเข้าร่วมงานฯ จำนวน 100 ราย


Leave a Reply