ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์ เมือง เชียงใหม่

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 เพื่อรับทราบข้อราชการและข้อสั่งการของผู้บริหารตามระบบส่งเสริมการเกษตรพร้อมทั้งรายงานการผลดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม

Leave a Reply