ข่าวประชาสัมพันธ์

พ่อเมืองลำพูน มอบโล่รางวัลการคัดเลือกแปลงใหญ่ ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่แปลงใหญ่ ที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

Leave a Reply