ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มอารักขาพืช ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาพื้นที่การเกษตร และตรวจสอบพื้นที่จุดร้อน Hot spot อำเภอลี้

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช โดย ว่าที่ ร.ต. ณภัทร นาวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ นายปรีชา พรมนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาพื้นที่การเกษตร และตรวจสอบพื้นที่จุดร้อน Hot spot จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 พื้นที่ตำบลศรีวิชัย ผลการตรวจสอบ เป็นพื้นที่นาข้าว ไม่มีการเพาะปลูก ส่วนจุดที่ 2 พื้นที่ตำบลนาทราย จากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าชุมชนไม่ใช่พื้นที่การเกษตร และติดตามโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร พื้นที่ตำบลดงดำ อำเภอลี้ พื้นที่แปลงใหญ่ลำไย มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลขนาดเล็กให้แก่เกษตรกร

Leave a Reply