ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส.จังหวัด ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเกษตรกรเนื่องจากผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัด โดยมี ผวจ.ลำพูนเป็นประธาน

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. จังหวัดลำพูน โดยนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในครั้งนี้ เพื่อร่วมพิจารณาการอนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตร จำนวน 4 โครงการ

Leave a Reply