ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน นำทีมคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมงานวันครบรอบปีที่ 53 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นำคณะข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 53 โดย ดร.เฉลิมขัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ กรมส่งเสริมการเกษตร และให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2563 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น นางสาวกังสดาล ชัยยศ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน รับรางวัลชนะเลิศประเภทเกษตรอำเภอดีเด่น และนางเบญจรัตน์ ปิยะมัยคงเดช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่น

Leave a Reply