ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมเข้ม งบประมาณปี2564

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการตามตัวชี้วัด) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม มีการชี้แจงงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 การจัดทำแผนงานโครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


Leave a Reply