ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.และคณะ ร่วมติดตามพื้นที่เขตอำเภอเมืองลำพูน

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวเริงขวัญ สุริยะปัน และนางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมติดตามการลงพื้นที่และร่วมต้อนรับนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะ เพื่อรับฟังความเดือดร้อนและมาตรการการแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์กับกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดลำพูน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Leave a Reply