ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนตั้งแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความมีวินัยของข้าราชการ

Leave a Reply