ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ประชุมผู้บริหารระดับจังหวัด เพื่อทำแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ และพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply