ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน …ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply