ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน MOU ซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยหาตลาดให้กับเกษตรกรเป็นการล่วงหน้า รวม 5 คู่สัญญา ปริมาณรวม 12,000 ตัน มูลค่ากว่า 97ล้านบาท

วันที่ 10 พ.ย.2563 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวเริงขวัญ สุริยะปัน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563/64 ของจังหวัดลำพูน ระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี และร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีผู้เข้าร่วมลงนามจำนวน 5 คู่สัญญา มีปริมาณที่ตกลงซื้อขายรวม 12,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวโพดแห้ง 10,000 ตัน ข้าวโพดสด 2,000 ตัน มีมูลค่ารวมกว่า 97 ล้านบาท

Leave a Reply