ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ชั้น 2 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม

Leave a Reply