ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการระดับจังหวัดลำพูน ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังและพัสดุปี 2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายไพศาล ใจเหิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการเงินการคลัง การบัญชี และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

Leave a Reply