ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุมเข้ม… ชี้แจงติดตามความก้าวหน้างาน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน มีการชี้แจงข้อราชการต่างๆ การติดตามความก้าวหน้าของงาน อาทิ งานเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไย การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรแปลงใหญ่ โครงการส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การร่วมงานราชพิธีและของจังหวัด เป็นต้น

Leave a Reply