ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธ์ฯพร้อม นวส.กลุ่มยุทธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการ ณ ห้องประชุมจามเทวี

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อรับทราบการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีพลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ประธานคณะกรรมาธิการติดตามฯ เป็นประธานการประชุม


Leave a Reply