ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูนร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

นที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Toolerance คนไทยไม่ทนต่อทุจริต” เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเจตจำนงสุจริต ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน มีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดลำพูนเข้าร่วมงาน

Leave a Reply