ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสาเกษตรลำพูนปลูกผักสร้างแหล่งอาหา

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นำหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแปลงผักปลอดภัย ณ แปลงผักเกษตรพอเพียง บริเวณด้านหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน มีการปลูกพืชผักเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบนำมาประกอบอาหารแก่เจ้าหน้าที่ และนำไปปฏิบัติในครอบครัว รวมถึงเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

Leave a Reply