ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน ประชุมผู้บริหารระดับจังหวัด

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ชี้แจงงานและแผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply