ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง โดยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุม มีการชี้แจงแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา พ.ศ.2563 แนวทางการปฏิบัติ ด้านการจัดเตรียมสถานที่ การเก็บรักษา และการควบคุมการใช้สำหรับผู้ขอรับอนุญาตปลูก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา มีการพิจารณาคำร้องขอปลูกกัญชาทางการแพทย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง)ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสานตำบลเหล่ายาว

Leave a Reply