ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนตรวจประเมินผลงานเกษตรกรสาขาไร่นาสวนผสม อ.ทุ่งหัวช้าง ปลูกข้าว ลำไย พืชผัก เลี้ยงสัตว์ สร้างทายาทเกษตรผสมผสาน

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ประจำปี 2564 พร้อมคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนที่เกี่ยวข้อง ตรวจประเมินผลงานการดำเนินกิจกรรมของนายสมควร มาจันทร์ เกษตรกรอาชีพไร่นาสวนผสม ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน มีพืชหลักเป็นลำไย ข้าว และปลูกผักตามฤดูกาล อาทิ ผักสลัด สตรอว์เบอรี่ เสาวรส มะเขือเทศ ทำการเกษตรในระบบอินทรีย์ ได้รับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) จากกรมวิชาการเกษตร และมีการทำปุ๋ยอินทรีย์/สารชีวภัณฑ์ใช้เอง โดยมีนายพิทวัส สุสิงสา รักษาราชการเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้างและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้างให้การต้อนรับและสนับสนุนข้อมูล

Leave a Reply