ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนตรวจประเมินผลงานเกษตรกรสาขาทำสวน อ.ทุ่งหัวช้าง ต้นแบบลำไยทำเงิน เพิ่มผลผลิต เน้นคุณภาพ ถ่ายทอดสู่ชุมชน

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ประจำปี 2564 พร้อมคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนที่เกี่ยวข้อง ตรวจประเมินผลงานการดำเนินกิจกรรมของนายชวลิต ศรีวิจิ๋ เกษตรกรสาขาอาชีพทำสวน ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ทำสวนลำไย นำความรู้เทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในสวน เพิ่มผลผลิต บริหารจัดการด้านการผลิต การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การตลาดและมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน โดยมีนายพิทวัส สุสิงสา รักษาราชการเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้างและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้างให้การต้อนรับและสนับสนุนข้อมูล

Leave a Reply