ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางจงกล เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานฯ มีการสร้างความเข้าใจนโยบายในการปฎิบัติงานส่งเสริมการเกษตร วางแผนงาน กระบวนการพัฒนางานของภาคเหนือ มีการแบ่งกลุ่มและวางแผนขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบบูรณาการของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

Leave a Reply