ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ครั้งที่2

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2 ณ วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีฯ

Leave a Reply