ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

วันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมาย​ให้ ดร.ประหยัด มะ​โน​พะ​เส้า ​หัวหน้า​กลุ่มยุทธ​ศ​า​สตร์และ​สารสนเทศ​ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดลำพูน ซึ่งจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา)​มาเป็นประธานการประชุมในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ.ศาลากลางจังหวัดลำพูน และในวันนี้เป็นการเตรียมการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการน้ำ, การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในวันประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนได้รับมอบหมาย​ให้นำเสนอผลงานของ Young Smart Farmer ด้วย ซึ่งในการประชุมวันนี้มีท่านรองผู้ว่าราชการ​จังหวั​ดล​ำ​พูน​ (นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร)​ เป็นประธาน ณ ห้องหริภุญชัย ศาลากลาง​จังหวั​ดลำพูน

Leave a Reply