ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดลำพูน ปี 2564 อำเภอป่าซาง

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 – 16:30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ประธานกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดลำพูน ปี 2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการประกวดฯ รวม 7 คน เข้าประกวดตัดสินให้คะแนนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือ-ผ้าฝ้ายนาโนบ้านหนองเงือก ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนฯ เลขที่ 93 หมู่ 5 บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีนางมาลี กันทาทรัพย์ ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ และสมาชิกนำเสนอข้อมูล, ตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกับคณะกรรมการการประกวดฯ พร้อมแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือสำเร็จรูปของวิสาหกิจชุมชนฯ

Leave a Reply