ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธ์ฯและคณะ ประชุมหารือการจ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมประชุมหารือการจ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสรรเสริญ ไชยยา ผู้อำนวยการกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ,นางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ,นายเอกชัย ต้อกาศ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ผู้ควบคุมงาน และนายเอกฤทธิ์ ภู่สว่าง ผู้รับจ้าง ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply