ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มอารักขาพืช ติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอป่าซาง

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช กลุ่มอารักขาพืช ติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอป่าซาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดฯ ประจำปี 2564 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน บ้านล้อง ตำบลป่าซาง และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน บ้านผาเงิบ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Leave a Reply