ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธ์ฯและหัวหน้าฝ่ายบริหารร่วมประชุม ITA ปี 2564

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ,นางเบ็ญจรัตน์ ปิยะมัยคงเดช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเข้าร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

Leave a Reply