ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูนนำทีมสวท.ลำพูนลุยสวนมะม่วงมหาชนกเมืองลี้ ชมต้นมะม่วงทรงปลูก ร.9

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 12.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมบันทึกรายการก้าวที่เท่าเทียม ช่วงพัฒนาเกษตรกรไทย ก้าวไกล SME ของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95.0 MHz. ทุกวันจันทร์ เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ สวนทิวทอง ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกมะม่วงตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ และสมาชิกกลุ่ม เข้าร่วมรายการ มีการเล่าประวัติของมะม่วงพันธุ์มหาชนก ที่ปลูกเป็นต้นแรก การรวมกลุ่มของผู้ปลูกมะม่วงมหาชนก การผลิต การตลาด และนำชมต้นมะม่วงที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปลูกในพื้นที่ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2535 โดยมีกำหนดออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95.0 MHz. ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น

Leave a Reply