ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ. ลำพูน เป็นประธานประชุมชี้แจงแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ ฯ

วันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมชี้แจงและขับเคลื่อนโครงการแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพแก่กลุ่มแปลงใหญ่จังหวัดลำพูน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ประธาน/คณะกรรมการแปลงใหญ่ ร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 ลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Leave a Reply