ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะนิเทศงานทีมที่ 4 ดำเนินการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้คณะนิเทศงานทีมที่ 4 นำทีมโดย นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มฝ่าย ดำเนินการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา โดยมีนางอุทัยวรรณ ศิริผล เกษตรอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2564 จากนั้นได้ติดตามดูงาน การผลิตและขยายพันธุ์พืช และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ YSF ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน (ศูนย์เครือข่าย) อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

Leave a Reply