ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่จังหวัดลำพูน ร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง

วันพุธ ที่24 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้นางสาวสุดาพร ชัยฉกรรจ์ เจ้าพนักงานธุรการ และนางสาวกมลธิกานต์ ไชยชนะ เจ้าพนักงานธุรการเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน ณ โรงแรม กัซซัน พาโนรามา กอล์ฟ คลับ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมทั้งนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย

Leave a Reply