ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน ประชุมผู้บริหารระดับจังหวัด ปี 64

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อประชุมเร่งรัดดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน

Leave a Reply