ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลำพูน รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขัน นวส. ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางเบ็ญจรัตน์ ปิยะมัยคงเดช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยนายไพศาล ใจเหิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ดำเนินการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยผ่านระบบประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งมีผู้สอบแข่งขันได้ ที่มาเลือกหน่วยบรรจุ จำนวน 2 ราย

Leave a Reply