ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ. ลำพูนพร้อมผู้บริหารประชุมพิจารณากลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที 1/2564

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เรื่อง ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องทำงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน

Leave a Reply