ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมพิธีเปิดงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก”

วันพฤหัสบดีที่ 2เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน”Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” โดยมี นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน จังหวัดลำพูนมีผลิตภัณท์มะม่วงส่งออก สวนปทุมทิพย์ ของเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอเวียงหนองล่อง และวิสาหกิจแปรรูปลำไยเนื้อสีทอง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ เข้าร่วมจำหน่ายในงาน โดยมีการจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลผลิต ระหว่างวันที่
2 – 6 เมษายน 2564 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาม กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply