ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นำหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชาสัมพันธ์ มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีการบันทึกภาพการสวมใส่ผ้าไทยร่วมกันเพื่อนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ณ หอศิลป์ สล่าเลาเลือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Leave a Reply