ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน 2564

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน 2564 มีการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในปีงบประมาณ 2564 การติดตามงานเร่งด่วน อาทิ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ ประเด็นการติดตามงานของผู้ตรวจราชการ การวางแผนงานและแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องสัมมนา หอศิลป์ สล่าเลาเลือง อำเภอเมืองลำพูน ทั้งนี้มีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งาน ร่วมชี้แจงและหารือโครงการขยายผลการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืน


Leave a Reply