ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ. ร่วม ประชุมชี้แจงแผนการขับเคลื่อนโครงการ นำร่อง “พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่” ระดับจังหวัด

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการขับเคลื่อนโครงการ นำร่อง “พัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่” ระดับจังหวัด ในสินค้า “ข้าวโพดหวาน” ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply