ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ. ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการขยายผลการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางจำเนียรแสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมการประชุมหารือการดำเนินงานฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการขยายผลการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืนฯ เพื่อเตรียมการและกำหนดรูปแบบการอบรมให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมสัมมนาหอศิลป์ สล่าเลาเลือง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

Leave a Reply