ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนบันทึกเทปวิทยุเรื่องเล่า ชาวเกษตรเมืองหละปูน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน บันทึกเทปวิทยุรายการ เรื่องเล่า ชาวเกษตรเมืองหละปูน หัวข้อ บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน กำหนดออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz. ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 – 09.00 น.มีนายอัศวิน ศรีเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูนเป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดลำพูน

Leave a Reply