ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศจช. และศดปช. ต.แม่ตืน อ.ลี้

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) โดยหัวหน้ากลุ่มและผู้แทนกลุ่ม ได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศจช. และศดปช. ต.แม่ตืน อ.ลี้ โดยได้รับการต้อนรับ พร้อมนำเสนอการดำเนินงานศูนย์จากคณะกรรมการศูนย์ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานท้องถิ่น เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอลี้เป็นอย่างดี ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์ฯ ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลต.แม่ตืน จึงทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพ สามารถขยายผลไปยังเกษตรกรที่สนใจได้อย่างกว้างขวาง

Leave a Reply