ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมสัมมนา R2R ครั้งที่ 2

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จากทุกกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร (R2R) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ zoom โดยมีนางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา

Leave a Reply