ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูนเตือนภัยแล้งและงดเผา “เรื่องเล่า ชาวเกษตรเมืองหละปูน”

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน บันทึกเทปวิทยุ รายการ เรื่องเล่า ชาวเกษตรเมืองหละปูน ในหัวข้อ การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งและโครงการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร เพื่อเตรียมออกอากาศผ่านสถานีวิทยุ สวท.ลำพูน คลื่นความถี่ FM.95 MHz. กำหนดออกอากาศในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 09.00 น. โดยเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน

Leave a Reply